Tin cậy

Southwest Airlines

michael-belisle
12.44MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 6.8.1 4 ngày trước

Mô tả của Southwest Airlines

Book a flight in just a few easy steps
Check in, change or cancel your flights. Plus, add extras like EarlyBird Check-In®.

Super-Fast Shopping & Booking
Book a trip in just a few quick taps. Make it even faster when you use your stored credit cards or PayPal® account.

Everything you need to Travel
Get the information you need right at your fingertips on the home screen - gate information, boarding position, flight status and more.

Boarding Pass on the Go
Get your mobile boarding pass 24 hours in advance. *To obtain your own boarding pass on a multi-passenger reservation, you must be logged-in and have your Rapid Rewards® number associated with your trip.

Inflight Entertainment
Use the app to take you to our Inflight Entertainment Portal where you can watch Free Live TV1, listen to Free Music1, play Free Games, access on-demand TV content2, and watch Movies without having to download a separate app2
*Available only on WiFi-enabled aircraft. Limited time offer. Where available. 1Due to licensing restrictions, on WiFi-enabled international flights Free Live TV and iHeartRadio may not be available for the full duration of flight. 2To view movies and select on-demand TV content, download the Southwest app from the Google Play Store before your flight.

Live Chat
Contact our Customer Representatives through Live Chat by scrolling down to Contact Us in the navigation drawer, and then tap on “Chat”.

Airport Pickup and Drop-off
Thanks to our partnership with Lyft®, you can now use the app to help you request a Lyft®! You’ll know key information like estimated time of arrival and estimated price before booking. More of a rental car person? You can do that in the app, too.

Cars, Hotels, and Vacations
Use our app to quickly book all of your travel needs.

Earn Rewards when you Travel
Sign up for Rapid Rewards® and earn points on your flights. Did you forget to add your Rapid Rewards number during booking? – No worries, you can add it after booking your flight and still earn points. You can then use those points to purchase more flights!
Đặt chuyến bay chỉ trong vài bước dễ dàng
Kiểm tra, thay đổi hoặc hủy chuyến bay của bạn. Ngoài ra, thêm các tính năng bổ sung như EarlyBird Check-In®.

Mua sắm và đặt chỗ siêu nhanh
Đặt một chuyến đi chỉ trong một vài thao tác nhanh chóng. Làm cho nó thậm chí nhanh hơn khi bạn sử dụng thẻ tín dụng được lưu trữ hoặc tài khoản PayPal®.
 
Mọi thứ bạn cần để đi du lịch
Nhận thông tin bạn cần ngay trong tầm tay trên màn hình chính - thông tin cổng, vị trí lên máy bay, tình trạng chuyến bay và nhiều hơn nữa.

Thẻ lên máy bay khi đang di chuyển
Nhận thẻ lên máy bay điện thoại di động của bạn trước 24 giờ. * Để có thẻ lên máy bay của riêng bạn khi đặt chỗ cho nhiều hành khách, bạn phải đăng nhập và có số Rapid Awards® liên quan đến chuyến đi của bạn.

Giải trí trên không
Sử dụng ứng dụng để đưa bạn đến Cổng thông tin giải trí Inflight của chúng tôi, nơi bạn có thể xem Truyền hình trực tiếp miễn phí 1 , nghe nhạc miễn phí 1 , chơi Trò chơi miễn phí, truy cập nội dung TV theo yêu cầu 2 và xem Phim mà không phải tải xuống một ứng dụng riêng 2
* Chỉ khả dụng trên máy bay hỗ trợ WiFi. Cung cấp thời gian có hạn. Nếu có sẵn. 1 Do hạn chế cấp phép, trên các chuyến bay quốc tế có hỗ trợ WiFi, Live Live TV miễn phí và iHeartRadio có thể không khả dụng trong toàn bộ thời gian của chuyến bay. 2 Để xem phim và chọn nội dung TV theo yêu cầu, hãy tải xuống ứng dụng Tây Nam từ Cửa hàng Google Play trước chuyến bay của bạn.

Trò chuyện trực tiếp
Liên hệ với Đại diện khách hàng của chúng tôi thông qua Trò chuyện trực tiếp bằng cách cuộn xuống Liên hệ với chúng tôi trong ngăn kéo điều hướng, sau đó nhấn vào Trò chuyện trực tuyến.

Đón và thả sân bay
Nhờ sự hợp tác của chúng tôi với Lyft®, giờ đây bạn có thể sử dụng ứng dụng này để giúp bạn yêu cầu Lyft®! Bạn có thể biết thông tin chính như thời gian đến và giá ước tính trước khi đặt phòng. Thêm một người cho thuê xe? Bạn cũng có thể làm điều đó trong ứng dụng.

Ô tô, Khách sạn và Kỳ nghỉ
Sử dụng ứng dụng của chúng tôi để nhanh chóng đặt tất cả các nhu cầu du lịch của bạn.

Kiếm phần thưởng khi bạn đi du lịch
Đăng ký Rapid Awards® và kiếm điểm trên các chuyến bay của bạn. Bạn đã quên thêm số Phần thưởng Nhanh trong khi đặt phòng? - Không phải lo lắng, bạn có thể thêm nó sau khi đặt chuyến bay của bạn và vẫn kiếm được điểm. Sau đó, bạn có thể sử dụng những điểm đó để mua thêm chuyến bay!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Southwest Airlines

4
2
5
1
4
0
3
1
2
0
1
0

Đánh giá Southwest Airlines

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Southwest Airlines, hãy là người đầu tiên!

Cờ Southwest Airlines

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng michael belisle
Cửa hàng michael-belisle 2.84k 791.27k

Thông tin APK về Southwest Airlines

Phiên bản APK 6.8.1
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)
Lập trình viên Alaska Airlines


Tải về Southwest Airlines APK
Tải về